UPS cho Hàng hải & Ngoài khơi

Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc cung cấp các hệ thống thiết bị lưu điện cho ngành hàng hải. Eiffeltech có đầy đủ các dải sản phẩm bao gồm: Thiết bị lưu điện, các hệ thống chuyển đổi nguồn, phần mềm quản trị, giám sát từ xa, các giải pháp tổng thể và dịch vụ tại chỗ.

 

Giải pháp cho ngành Hàng hải: Các ứng dụng ngoài khơi

Chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo an toàn tối đa và tính liên tục cho doanh nghiệp của bạn. Chất lượng và tính sẵn sàng của nguồn điện là yếu tố then chốt trong nhiều ứng dụng trọng yếu. Trong các ngành nhạy cảm như hàng hải và xa bờ, bất kỳ khu vực nào không có điện đều có thể gây nguy hiểm đến an ninh quy trình, hãy đặt mạng sống của con người vào tình trạng rủi ro và gây ngừng hoạt động.

GIẢI PHÁP VÀ LỢI ÍCH

Các thiết bị cung cấp nguồn liên tục (UPS) của chúng tôi được thiết kế để cung cấp nguồn điện an toàn cho ngành công nghiệp hàng hải. Kinh nghiệm lâu dài trong các lĩnh vực khác nhau cho phép chúng tôi điều chỉnh UPS để đáp ứng các tiêu chuẩn hàng hải, cùng với phạm vi đầy đủ các dịch vụ và phạm vi bao phủ toàn cầu.

* Các giải pháp được hỗ trợ hoàn toàn, được tùy chỉnh theo môi trường và yêu cầu cụ thể của bạn
* Các sản phẩm chuẩn hóa; 100% hàng hải
* Dịch vụ toàn cầu bao gồm bảo trì và phụ tùng
* Dịch vụ giám sát từ xa

DANH SÁCH
Đặc điểm kĩ thuật
Theo Loại Cửa Hàng :
Theo Khu Vực :
Tìm Kiếm
Công Ty :
Quốc Gia :
Công ty :
Street :
Zip Code :
Name :
Email :
Tên Mẫu :
Chấp Nhận Điều Khoản : Tôi đồng ý với Điều Khoản & Điều Kiện | Privacy Policy
Xác Nhận

Trình duyệt web của bạn không còn được hỗ trợ.

Vui lòng nâng cấp lên trình duyệt hiện đại, để được trình duyệt hỗ trợ đầy đủ cho các hiển thị tốt nhất của trang web.

Đóng Cửa Sổ Này

Bằng cách đóng trang này, bạn xác nhận rằng trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi có thể bị giảm.

Đặt Mật Khẩu Mới
Mật Khẩu Hiện Tại :
Mật Mã Mới :
Xác Nhận Mật Khẩu Mới :
Xác Nhận