TIÊU CHUẨN NGÀNH SẠCH

Phòng sạch là điều cần thiết đối với bất kỳ quy trình sản xuất nào mà sự nhiễm bẩn hạt có thể ảnh hưởng đến chất lượng của hàng hóa được sản xuất. Phòng sạch cung cấp môi trường an toàn với hệ thống lọc không khí được kiểm soát, giảm thiểu khả năng nhiễm bẩn sản phẩm hoặc gây nhiễu hạt lớn cho quá trình sản xuất quan trọng. Phòng sạch được sử dụng trong các ngành công nghiệp như sản xuất thiết bị y tế, chế biến thực phẩm, sản xuất máy tính và máy chủ, nghiên cứu quân sự và hàng không vũ trụ và khoa học đời sống cũng như hàng ngàn ứng dụng tiềm năng khác.

Yêu cầu & Phân loại Ngành Phòng sạch

Tiêu chuẩn phòng sạch được phân loại theo số lượng và kích thước của các hạt cho phép trên một thể tích không khí trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông thường, các doanh nghiệp và tổ chức nhận thức được các yêu cầu về hiệu suất phòng sạch của họ do đặc điểm kỹ thuật của khách hàng, ngành hoặc chính phủ. 

Các yêu cầu của ngành phòng sạch được phân loại theo ISO 14644-5: 2004 quy định các yêu cầu cơ bản đối với hoạt động phòng sạch. 

Các phân loại phòng sạch ISO được đánh giá dựa trên lượng hạt có kích thước cụ thể tồn tại trên một mét khối (xem biểu đồ thứ hai). Phòng sạch "sạch nhất" là Class 1 và "bẩn" nhất là Class 9. Mỗi phòng sạch đều được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO. Hệ thống đánh giá tiêu chuẩn phòng sạch này cung cấp thông tin cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên nhu cầu sản phẩm của bạn. Hầu hết các phòng sạch thuộc Class 6,7 hoặc 8.

Tiêu chuẩn yêu cầu của ngành phòng sạch

Các yêu cầu về hiệu suất của phòng sạch xác định cấp độ phòng sạch cần thiết ở một trạng thái hoặc điều kiện nhất định. Có ba mức độ điều kiện (trạng thái) để kiểm tra và mô tả đặc tính hoạt động của phòng sạch: như đã xây dựng; ở phần còn lại; và hoạt động. Các phương pháp kiểm tra cụ thể cho ba phân loại này được nêu trong 14644-3: 2005.

Hầu hết các phòng sạch đều được xếp hạng và bán ở hạng mục đã xây dựng - một phòng trống có hệ thống lọc đang hoạt động, nhưng không có công nhân và thiết bị sản xuất. Tuy nhiên, việc thêm nhân công và thiết bị sẽ gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến xếp hạng phòng. Phòng sạch có thể được xếp hạng ISO 6 khi nghỉ, nhưng ở ISO 7 trong quá trình vận hành (xem Bảng 1). Để tuân thủ các yêu cầu về hiệu suất, phòng trống khi xây dựng phải được kiểm tra và đánh giá chuẩn, sau đó là thử nghiệm và lập hồ sơ về trạng thái nghỉ và trạng thái hoạt động. Nếu sự nhiễm bẩn ở trạng thái nghỉ hoặc trạng thái hoạt động không tuân thủ, cần thực hiện các bước khắc phục. Các bước này có thể bao gồm từ việc kiểm tra quy trình sản xuất và số lượng công nhân trong phòng sạch đến kiểm tra hiệu suất luồng không khí của phòng.

Ngoài ra, hiệu suất luồng không khí trong phòng sạch có thể được nâng cấp một cách hiệu quả về mặt chi phí bằng cách thêm các mô-đun lọc quạt (FFM). Ví dụ, FFM bao phủ khoảng 5-15% trần phòng sạch ISO Class 8. Nâng cấp lên phòng sạch ISO 7 yêu cầu độ che phủ trần nhà từ 15-25% và việc che phủ 25-40% trần nhà sẽ chuyển phòng thành Cấp độ ISO Class 6.

ISO Class 1
Phòng sạch “sạch nhất” là ISO 1, được sử dụng trong các ngành như khoa học đời sống và điện tử đòi hỏi công nghệ nano hoặc xử lý hạt siêu mịn. Mức thay đổi không khí được khuyến nghị mỗi giờ đối với phòng sạch ISO cấp 1 là 500-750 và độ phủ trần phải là 80-100%.

ISO Class 2
Mức thay đổi không khí trong phòng sạch được khuyến nghị mỗi giờ đối với phòng sạch được xếp hạng ISO cấp 2 là 500-700, với độ phủ trần là 80-100%.

ISO Class 3
Mức thay đổi không khí trong phòng sạch được khuyến nghị mỗi giờ đối với phòng sạch được xếp hạng ISO cấp 3 là 500-750, với độ phủ trần là 60-100%.

ISO Class 4
Mức thay đổi không khí trong phòng sạch được khuyến nghị mỗi giờ đối với phòng sạch được xếp hạng ISO cấp 4 là 400-750, với độ phủ trần là 50-90%.

ISO Class 5
Mức thay đổi không khí trong phòng sạch được khuyến nghị mỗi giờ đối với phòng sạch được xếp hạng ISO cấp 5 là 240-600, với độ phủ trần là 35-70%.

ISO Class 6
Mức thay đổi không khí trong phòng sạch được khuyến nghị mỗi giờ đối với phòng sạch được xếp hạng ISO cấp 6 là 150-240, với độ phủ trần là 25-40%.

ISO Class 7
Mức thay đổi không khí trong phòng sạch được khuyến nghị mỗi giờ đối với phòng sạch được xếp hạng ISO cấp 7 là 60-150, với độ phủ trần là 15-25%.

ISO Class 8
Mức thay đổi không khí trong phòng sạch được khuyến nghị mỗi giờ đối với phòng sạch được xếp hạng ISO cấp 8 là 5-60, với độ phủ trần là 5-15%.

Việc xác định các tiêu chuẩn phòng sạch chính xác cho một sản phẩm hoặc doanh nghiệp mới đòi hỏi phải cân bằng nhiều khía cạnh - từ yêu cầu quy trình và chi phí, đến hiệu suất và xây dựng. Các nhân viên của Clean Air Products làm việc thực hành với bạn để xem xét những điều cơ bản về lựa chọn và tất cả các yêu cầu hiện hành của ngành phòng sạch. Clean Air Products cung cấp các phòng sạch theo cấp ISO, cũng như các phụ kiện phòng sạch bổ sung để đảm bảo chất lượng không khí và khả năng lọc hạt vượt trội.

Trình duyệt web của bạn không còn được hỗ trợ.

Vui lòng nâng cấp lên trình duyệt hiện đại, để được trình duyệt hỗ trợ đầy đủ cho các hiển thị tốt nhất của trang web.

Đóng Cửa Sổ Này

Bằng cách đóng trang này, bạn xác nhận rằng trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi có thể bị giảm.

Thông Tin

Thông Tin

Bạn có chắc chắn muốn thay đổi dòng sản phẩm? Các hạng mục đã chọn sẽ bị hủy.

OK HỦY
Thông Tin

Bạn đã vượt quá số lượng tối đa cho phép của danh sách so sánh.

OK
Thông Tin

Việc so sánh phải dựa trên cùng một dòng sản phẩm

OK
Thông Tin

Một số sản phẩm đã được thêm vào trong danh sách so sánh của bạn. Bạn có muốn khởi động lại hoặc tiếp tục?

Khởi Động Lại Tiếp Tục
Thông Tin

Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi trang này? Các hạng mục đã chọn sẽ bị xóa.

Restart Stay on this page
Thông Tin

Trang này không có sẵn cho khu vực của bạn.

OK
Thông Tin

Vui lòng điền chính xác tất cả các thông tin bắt buộc.

OK
Thông Tin

Cảm ơn bạn đã đăng ký với chúng tôi. Email với liên kết để kích hoạt tài khoản đã được gửi cho bạn.

OK
Thông Tin

Tại khoản của bạn đã được kích hoạt thành công

OK
Thông Tin

Liên kết đã hết hạn hoặc không còn hiệu lực.

OK
Thông Tin

Xin lỗi, chúng tôi không thể xác thực bạn. Vui lòng thử lại.

OK
Thông Tin

Hồ sơ của bạn đã được cập nhật thành công.

OK
Thông Tin

Hiện tại không có hồ sơ đăng ký sản phẩm.

OK
Thông Tin

Sản phẩm của bạn đã được đăng ký thành công.

OK
Thông Tin

Số sê-ri này không dành cho một sản phẩm đủ điều kiện. Vui lòng kiểm tra xem số sê-ri có giống với số trên hộp sản phẩm của bạn hay không.

OK
Thông Tin

Nếu tài khoản này tồn tại, thì chúng tôi đã gửi e-mail có liên kết để đặt lại mật khẩu cho bạn.

OK
Thông Tin

Liên kết đã hết hạn.

OK
Thông Tin

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Vui lòng sử dụng mật khẩu của bạn để đăng nhập.

OK
Thông Tin

Mật khẩu hiện tại của bạn không được xác thực.

OK
Thông Tin

Vui lòng chọn Loại cửa hàng.

OK
Thông Tin

Vui Lòng Chọn Quốc Gia

OK
Thông Tin

Vui lòng gõ từ khóa

OK
Thông Tin

Sản phẩm này không bán tại khu vực này, vui lòng kiểm tra với đại lý địa phương để biết chi tiết.

OK
Thông Tin

Số Sê-ri được nhân bản

OK
Thông Tin

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Thông Tin
Thông Tin

Vui lòng đăng nhập để đăng ký sản phẩm của bạn.

Tiếp Tục
Thông Tin

Vui lòng chọn một dòng sản phẩm.

OK
Thông Tin

Thông Tin

Your message has been sent successfully.

OK
Thông Tin

Your message send failed.

OK
Thông Tin

Vui lòng gõ tên mẫu sản phẩm .

OK
Thông Tin

OK
Thông Tin

Thông Tin

Tin nhắn của bạn đã được gởi đi thành công.

OK
Thông Tin

Your message send failed.

OK
Đặt Mật Khẩu Mới
Mật Khẩu Hiện Tại :
Mật Mã Mới :
Xác Nhận Mật Khẩu Mới :
Xác Nhận